National Senior Elite Results

49kg Hughie Myers (Ryston) v Paddy Barnes (Holy Family) Paddy Barnes wins 52kg Adam…